نوع ملک: هاستل سنتی

هاستل سنتی

11 ملک یافت شد

اجاره خانه روزانه آتشگاه اصفهان کد-۷۷۹

اصفهان،مرکزشهر

نمایش جزئیات

توضیحات

اجاره خانه روزانه آتشگاه اصفهان کد-۷۷۹ اجاره خانه روزانه آتشگاه اصفهان کد-۷۷۹…

قیمت 215,000تومان
نمایش جزئیات

قیمت اجاره سوئیت سی و سه پل اصفهان کد-۷۸۹

اصفهان،خیابان سی و سه پل

نمایش جزئیات

توضیحات

قیمت اجاره سوئیت سی و سه پل اصفهان کد-۷۸۹ قیمت اجاره سوئیت…

قیمت 230,000تومان
نمایش جزئیات

اجاره منزل سی و سه پل اصفهان روزانه کد-۷۹۱

اصفهان،خیابان سی و سه پل

نمایش جزئیات

توضیحات

اجاره منزل سی و سه پل اصفهان روزانه کد-۷۹۱ اجاره منزل سی…

قیمت 250,000تومان
نمایش جزئیات

خانه اجاره روزانه مجاورزاینده رود اصفهان کد-۷۹۲

اصفهان،خیابان سه و سه پل

نمایش جزئیات

توضیحات

خانه اجاره روزانه مجاورزاینده رود اصفهان کد-۷۹۲ خانه اجاره روزانه مجاورزاینده رود…

قیمت 260,000تومان
نمایش جزئیات

اصفهان سوئیت “رگ راگ” کد-۷۹۷

اصفهان

نمایش جزئیات

توضیحات

اصفهان سوئیت “رگ راگ” کد-۷۹۷ اصفهان سوئیت “رگ راگ” کد-۷۹۷ ،هاستل “رگ…

قیمت 59,000تومان
نمایش جزئیات

سوئیت چهارباغ اصفهان اجاره کد-۷۹۹

اصفهان،خیابان شیخ بهایی

نمایش جزئیات

توضیحات

سوئیت چهارباغ اصفهان اجاره کد-۷۹۹ سوئیت چهارباغ اصفهان اجاره کد-۷۹۹ ،دارای تمام…

قیمت 149,000تومان
نمایش جزئیات

سوئیت روزانه “رگ راگ” اصفهان مخصوص آقایان کد-۸۰۰

اصفهان

نمایش جزئیات

توضیحات

سوئیت روزانه “رگ راگ” اصفهان مخصوص آقایان کد-۸۰۰ سوئیت روزانه “رگ راگ”…

قیمت 150,000تومان
نمایش جزئیات

اجاره کوتاه مدت دلبازترین آپارتمان مبله اصفهان کد-۷۴۱

نمایش جزئیات

توضیحات

اجاره کوتاه مدت دلبازترین آپارتمان مبله اصفهان کد-۷۴۱ اجاره کوتاه مدت دلبازترین…

قیمت 250,000تومان
نمایش جزئیات

کرایه ویلا در باغ بهادران کنار رودخانه کد-۷۳۸

اصفهان باغ بهادران

نمایش جزئیات

توضیحات

کرایه ویلا در باغ بهادران کنار رودخانه کد-۷۳۸ کرایه ویلا در باغ…

قیمت 450,000تومان
نمایش جزئیات

اجاره ویلا باغ در حاشیه رودخانه در اصفهان کد-۷۲۵

نمایش جزئیات

توضیحات

اجاره ویلا باغ در حاشیه رودخانه در اصفهان کد-۷۲۵ اجاره ویلا باغ…

قیمت 900,000تومان
نمایش جزئیات
Call Now Button